Phát triển sản phẩm công nghệ từ 2003

SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ

Kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ, phát triển phần mềm là ưu thế của Hyperlogy trong ngành công nghệ thông tin. Với niềm đam mê và những nỗ lực, chúng tôi cung cấp những giải pháp tối ưu, hiệu quả và tin cậy cho khách hàng.

Đặc biệt, tất cả các sản phẩm phần mềm của chúng tôi được thiết kế mềm dẻo, chạy trên nhiều cơ sở dữ liệu SQL/NoSQL/BigData (YugabyteDB, PostgreSQL, MySQL, MSSQL, Oracle, Redis, Hadoop, MongoDB,…), phù hợp với nhiều môi trường như Spring Boot, Jetty, Oracle Application Server, IIS, JBOSS, WebSphere, NodeJS,… có thể phù hợp theo yêu cầu của khách hàng, đặc biệt là các khách hàng có yêu cầu khắt khe về tốc độ, tính sẵn sàng. Với các kiến thức chuyên sâu liên quan tới Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning, Biometrics (Khuôn mặt, Vân tay,…), Xử lý ảnh (OpenCV – Computer Vision), Thiết kế điện tử/Lập trình phần mềm nhúng (IoT), Ngôn ngữ lập trình (C, C++, C#, NodeJS, Java, .NET, Python,…), Kiến trúc Multi Tenant,… Kết hợp với khả năng tích hợp hệ thống cao, chúng tôi đã xây dựng những hệ thống công nghệ quan trọng cho tổ chức có yêu cầu khắt khe, chạy song hành trên nhiều máy chủ ở nhiều lớp khác nhau. Các sản phẩm công nghệ chúng tôi đã phát triển bao gồm:

Giải pháp ngân hàng/tài chính

 • Hyperlogy đã xây dựng và phát triển hệ sinh thái tổng thể ngân hàng số Smart Digital Bank với các thành phần chính: Hệ thống form điện tử – Smart Form – Một ứng dụng giao dịch ngân hàng đa kênh (Trực tuyến trên Internet; Giao dịch tại quầy với sự hỗ trợ của Smart eKYC, Smart ID, Khách hàng tự phục vụ – Smart Self Service, Ngân hàng tự động – Smart Auto Bank, Ứng dụng bên thứ ba,…) Smart Booking, Smart RM, Smart LOSInternet Banking/e-Banking, Web site – Cổng thông tin điện tử tích hợp các nghiệp vụ Ngân hàng, Business Intelligence,…
 • Các hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), máy học (Machine Learning), dữ liệu lớn (Big Data) vào ngân hàng, tài chính, bảo hiểm như: Xếp hạng tín dụng (Credit Scoring), Phân tích rủi ro (Risk Analytics), Phát hiện gian lận (Fraud Detection), Bán chéo (Cross-Sell),…

 

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Khối hành chính/dịch vụ công

 • Hệ sinh thái chính phủ số SMART DIGITAL GOVERNMENT, bao gồm các phần mềm/giải pháp tích hợp: – Giải pháp Nhận diện công dân điện tử – Tự động hoá dịch vụ hành chính công với những tính năng ưu việt giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu các bước xử lý thủ công, liên thông nhiều hệ thống, số hoá tài liệu. Bên cạnh đó, SMART DIGITAL GOVERNMENT cũng cung cấp các giải pháp tự động phân luồng phục vụ, nâng cao trải nghiệm của người dân giúp họ đánh giá chất lượng phục vụ kịp thời khi làm thủ tục hành chính.
 • Hệ thống đăng ký: Đăng ký kinh doanh quốc gia, Đăng ký giấy phép lái xe, Hệ thống quản lý nhân khẩu, Hệ thống một cửa,..…
 • Cổng thông tin điện tử khối hành chính/dịch vụ công.
 • Hệ thống hỗ trợ, tổ chức họp.
 • Business Intelligence.

Sản phẩm nền

 • Nền tảng định danh điện tử Smart eKYC Platform, được ứng dụng để hỗ trợ các tổ chức định danh và xác thực điện tử, ứng dụng Biometric và Deep Learning.

Doanh nghiệp

 • Phần mềm phục vụ doanh nghiệp CRM/ERP.
 • Cổng thông tin điện tử.
 • Business Intelligence.
 • Cổng dịch vụ đám mây riêng (Private Cloud Portal) phục vụ quản trị hạ tầng điện toán đám mây doanh nghiệp.
 • Máy bán hàng tự động thông minh Smart Vending Machines.

Ngôn ngữ

HTML5/CSS3, JavaScript, TypeScript, Java/JSP, PHP, Dot NET, LINQ, BPEL, jBPL, xBPL, XML/XSL, T-SQL, AnsiSQL, PL/SQL, C, C++, C#, WSDL, Python, NodeJS,….

Phương thức phát triển

SCRUM

Hệ điều hành

Linux, Android, iOS, Windows, HP UX, Sun Solaris, AIX.

Middlewares

NodeJS, Spring Boot, Jetty, Oracle Application Server, IIS, JBOSS, Hibernate ORM, SQL Server Reporting Services, Microsoft MVC, Apache Web Server, Apache Tomcat, NGINX Web Server, WebSphere Application Server, Spring Framework, Struts,…

Databases/NoSQL/BigData

Oracle, YugabyteDB, PostgreSQL, MS SQL Server, MySQL, DB2; Redis, Hadoop, Hive, Spark, MongoDB,…

Message Brokers

Redis, Kafka, RabbitMQ

Các tiêu chuẩn

OAuth, OpenID Connect, SAML, REST/JSON, SOAP, J2EE/EJB/RMI, JSR168/WSRP, JMS, JNDI, JDBC.

Kiến trúc

Microservices, Web-Based Applications, SOA/ESB, Multi Tier Application, Mobile Application (IOS, Android).

Kiểm thử

Tools: Microsoft Stress Test, Microsoft Test Manager; Unit test: CppUnit, NUnit, JUnit

Tuyển dụng

Tin tức