Xây dựng phần mềm quản lý SIM/số cho nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động

Hệ thống đấu SIM, số điện thoại cho mạng di động HTMobile đã đi vào sử dụng, đánh dấu một nhà dịch vụ viễn thông di động mới chính thức tham gia thị trường Việt Nam.

2006 là năm đánh dấu HTMobile chính thức tham gia thị trường thông tin di động tại Việt Nam. Đây là nhà cung cấp dịch vụ di động thứ 6 và là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động cuối cùng được phép gia nhập thị trường.

Tuy mới ra lập nhưng HTMobile là đơn vị có vốn đầu tư đăng ký lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực thông tin di động, với tổng giá trị đầu tư lên tới 650 triệu đô la Mỹ. HTMobile được thành lập do sự hợp tác giữa Hà Nội Telecom và Hutchison, đơn vị có rất nhiều kinh nghiệm trong kinh doanh viễn thông trên toàn cầu.

Hệ thống quản lý SIM số do Hyperlogy xây dựng giúp tất cả các cửa hàng cua HTMobile trên khắp 64 tỉnh thành tại Việt Nam có thể sử dụng, truy cập vào hệ thống, chọn và đấu số điện thoại cho khách hàng.

Hệ thống được thiết kế dựa trên mô hình nhiều lớp, chạy trên cơ sở dữ liệu và máy chủ ứng dụng của Oracle, nó can thiệp sâu vào nhiều thành phần khác nhau của hệ thống viễn thông như IN, HLR, AUC, Ringtone,… theo nhiều chuẩn kết nối khác nhau. Được thiết kế theo tiêu chuẩn mở (SOAP, XML), hệ thống quản lý SIM số do Hyperlogy xây dựng cung cấp API cho các hệ thống chăm sóc khách hàng, tính cước của HTMobile kết nối tới theo thời gian thực.

Kiến trúc tích hợp mở là nhu cầu bắt buộc của tất cả các ứng dụng lõi phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông, các tổ chức tài chính lớn như Ngân hàng, Bảo hiểm,… Kiến trúc này được Hyperlogy phát triển như một thành phần của lõi ứng dụng kể từ năm 2005.

Đặc biệt để đảm bảo độ tin cậy, toàn bộ hệ thống được chạy ở chế độ song hành nhiều lớp do bốn máy chủ Sun Sparc đảm nhận, trong đó có hai máy 8 chip vi xử lý, hai máy còn lại có 4 chip vi xử lý mỗi máy.

Hệ thống đi vào hoạt động vào tháng 10/2006 đánh dấu việc HTMobile chính thức tham gia thị trường thông tin di động tại Việt Nam.

(HTMobile nay đã được đổi tên thành VietnamMobile)