Nâng cấp VISAs cho VDC/VNPT – Hệ thống đấu nối Internet băng rộng FTTH/ADSL

Tiếp nối thành công trong việc xây dựng hệ thống VISA giai đoạn I, tháng 11/2013 Hyperlogy đã hoàn thành việc nâng cấp giai đoạn II Hệ thống quản lý các dịch vụ VNN (VISAs) cho đối tác VDC, một thành viên của VNPT, nhà cung cấp dịch vụ Internet chiếm gần 2/3 thị phần tại Việt Nam, các dịch vụ bao gồm: Truy nhập Internet ADSL (Băng rộng MegaVNN), FTTH (Cáp quang FiberVNN); dịch vụ Mail, MailPlus; các dịch vụ gia tăng như VinaClean, Roaming,…

visa2

Việc nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ bình thường cho trên 10 triệu khách hàng với giao diện thân thiện, được bổ sung nhiều chức năng mới. Hệ thống sử dụng bởi tất cả các Viễn thông tỉnh/thành trên cả nước, các Trung tâm cũng như các đại lý của VDC, thông qua nhiều kênh giao tiếp như web, import file, webservice. Đây là hệ thống không thể thiếu cho các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông.

Hệ thống được viết bằng Java chạy trên nền Linux với cơ sở dữ liệu Oracle, được thiết kế chạy song hành trên 9 máy chủ, ở tất cả các lớp web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định, liên tục cho hàng ngàn người sử dụng đồng thời.

Việc nâng cấp hệ thống bao gồm quá trình xử lý và chuyển đổi lượng dữ liệu lớn, lên đến hơn 500 triệu bản ghi, quá trình xử lý và chuyển đổi đã đảm bảo dữ liệu được toàn vẹn, trong suốt với các hệ thống tích hợp khác.

VISA được phát triển và nâng cấp với khả năng tích hợp với các hệ thống khác theo chuẩn mở (SOAP, REST), khoảng trên 60% giao dịch trên hệ thống được thực hiện thông qua các lời gọi hàm tích hợp (Web Service), phần lớn các Viễn thông tỉnh thành tại Việt Nam đều có hệ thống quản lý khách hàng và kết nối trực tiếp lên hệ thống VISA thực hiện thiết lập, chuyển đổi,… account cho khách hàng theo thời gian thực. Với kiến trúc mở, VISA cho phép các hệ thống khác kết nối tới nó một cách trong suốt, không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình, kiến trúc này đã được áp dụng tại tất cả các ứng dụng do Hyperlogy phát triển từ năm 2005 và trở thành một phần lõi của Hyframe.

Trong quá trình triển khai, Hyperlogy cũng đã thực hiện đào tạo kỹ năng, chuyển giao công nghệ liên quan đến việc phát triển, triển khai, cài đặt và vận hành hệ thống lớn cho đối tác VDC.