Chính sách an toàn thông tin

Thu thập thông tin

1. Thông tin nhận dạng cá nhân
Trong quá trình sử dụng truy cập trang web của Hyperlogy, chúng tôi có thể yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân để liên lạc hoặc nhận dạng người dùng (“Thông Tin Cá Nhân”). Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, tên của người dùng, tên doanh nghiệp, địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ website.

2. Thông tin nhận dạng không mang tính cá nhân
– Khi Người dùng truy cập trang web (cho dù sử dụng trên máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên website của một trong những đối tác của chúng tôi hoặc bên thứ ba khác), chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến việc Người dùng sử dụng các trang web và thông tin mà trình duyệt gửi bất cứ khi nào người dùng truy cập một trang web hoặc dịch vụ trực tuyến, bao gồm, nhưng không giới hạn, địa chỉ Internet (IP) máy tính của Người dùng, loại trình duyệt, trang web Người dùng đã ghé thăm trước đó.
– Khi Người dùng sử dụng một tiện ích hoặc công cụ được đề nghị bởi chúng tôi, cho dù trên máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet, trên Trang web hoặc trên một trang web của bên thứ ba, bao gồm trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi Người dùng, chúng tôi có thể ghi lại các dữ liệu liên quan đến hoạt động đó, việc sử dụng công cụ hoặc tiện ích hoặc bất kỳ tài khoản khác liên quan đến dữ liệu.
– Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Mỗi cookie là một tập tin dữ liệu nhỏ mà chúng tôi chuyển vào đĩa cứng máy tính của người dùng với mục đích lưu giữ hồ sơ. Người dùng có thể bằng cách lựa chọn trình duyệt hoặc ứng dụng để ngăn chặn việc chấp nhận cookie, hoặc để nhắc Người dùng trước khi chấp nhận một cookie từ website mà Người dùng truy cập vào. Nếu Người dùng không chấp nhận cookie, Người dùng có thể không sử dụng tất cả các phần của Trang web.

Bảo mật/An toàn thông tin

Hyperlogy cam kết thực hiện các chính sách bảo mật sau:
– Thực hiện những biện pháp bảo mật theo tiêu chuẩn an toàn thông tin ISO 27001. Trong tình huống có sự cố thất thoát thông tin, Hyperlogy sẽ xác định tính nghiêm trọng và có ứng phó với tình huống này, đồng thời có các biện pháp kỹ thuật, phi kỹ thuật để khôi phục tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng của môi trường dịch vụ, các bước xử lý nguyên nhân và các biện pháp khắc phục.
– Thông tin nhận dạng cá nhân và không mang tính cá nhân của khách hàng được mã hóa trên đường truyền theo tiêu chuẩn SSL/TLS, với mức độ khó của khóa công khai tối thiểu tương đương với thuật toán RSA độ dài khóa 2048 bit.
– Thông tin nhận dạng cá nhân và không mang tính cá nhân của khách hàng có thể được sử dụng bởi chúng tôi và các đối tác của chúng tôi, theo các thực hành công bằng thông dụng phổ biến cũng như tuân thủ Pháp luật Việt Nam.
– Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình truy cập, sử dụng dịch vụ, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác; đồng thời khách hàng có trả phí và thanh toán theo đúng thỏa thuận. Tất cả các công việc này được thực hiện trong giờ làm việc. Nếu có khiếu nại, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi để giải quyết tại đây.

Bất khả kháng

Bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho sự thất bại hoặc trì hoãn việc thực hiện nếu như: một hành động chiến tranh, thù địch, hoặc phá hoại; thiên tai; đại dịch; cúp điện, internet, hoặc viễn thông không phải do bên có nghĩa vụ gây ra; các hạn chế của chính phủ (bao gồm việc từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hoặc giấy phép nào khác); hoặc các sự kiện khác nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên có nghĩa vụ. Cả Bạn và chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để giảm nhẹ ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng. Nếu sự kiện đó tiếp tục kéo dài hơn 30 ngày, hoặc là của Bạn hoặc chúng tôi có thể hủy các Dịch vụ không hoạt động và đơn đặt hàng bị ảnh hưởng dựa trên thông báo bằng văn bản. Phần này không loại trừ nghĩa vụ của bên kia trong việc thực hiện các bước hợp lý để thực hiện các thủ tục khôi phục thảm họa thông thường hoặc Nghĩa vụ của Bạn phải thanh toán cho Dịch vụ.

Bản quyền

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Hyperlogy. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Hyperlogy và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Hyperlogy trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Hyperlogy.