Giải pháp quản lý trải nghiệm khách hàng đa kênh

Smart Self Service
Giải pháp khách hàng tự phục vụ

Xem thêm

Smart ID/Smart ID Lite
Nhận diện sớm khách hàng

Xem thêm

Smart eKYC
Nền tảng định danh diện tử

Xem thêm

Smart Queue/Virtual Queue
Quản lý hàng đợi & phân luồng

Xem thêm

Smart Booking
Đặt lịch trên web và mobile app

Xem thêm

Smart Form
Biểu mẫu thông minh

Xem thêm

Smart Rating
Khảo sát & Phản hồi đa kênh

Xem thêm

Smart CX/Workflows
Tùy biến qui trình và giao diện

Xem thêm

Smart CXM Mobile
Quản lý trải nghiệm trên di động

Xem thêm

Smart Digital Signage
Biển báo kỹ thuật số

Xem thêm

Ngân hàng/Tài chính

Chuyển đổi Chi nhánh ngân hàng số, ứng dụng nhận diện sớm, kết hợp xếp hàng, đặt lịch, hợp nhất giao dịch,…. nhằm tăng trải nghiệm khách hàng; tăng cường upsales, crosssales;…

Xem thêm

Viễn thông

Chuyển đổi số cửa hàng viễn thông truyền thống bằng các phương thức nhận diện sớm, đặt lịch hẹn,…. kết hợp với hệ thống tự phục vụ đặt tại các sân bay, khu du lịch. Giải pháp giúp tăng năng suất, giảm chi phí, gia tăng trải nghiệm người dùng,….

Xem thêm

Dịch vụ công

Với nền tảng công dân điện tử, hệ thống ứng dụng nhận diện công dân, đặt lịch, phân luồng, tự động hóa tiến trình,….kết hợp thanh toán không tiền mặt  giúp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Xem thêm

Y tế

Hàng đợi ảo cùng phân luồng, đặt trước lịch, nhận diện sớm, hợp nhất giao dịch, thanh toán phi tiền mặt, kết hợp với khám chữa bệnh từ xa, quản lý bảo hiểm và quản lý bệnh viện,…. giúp giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xem thêm

Bán lẻ

Giải pháp tự phục vụ Scan & Go, thanh toán không tiền mặt, ….. cũng như các giải pháp bán tự động hỗ trợ nhân viên bán hàng giúp giảm thời gian thực hiện giao dịch, tăng hiệu quả kinh doanh.

Xem thêm

Giao thông

Kiosk Smart Checkin được đặt tại sân bay giúp làm thủ tục tự động. Giải pháp có thể được sử dụng để bán chéo dịch vụ khác như ngân hàng, tài chính,… giúp liên kết dịch vụ, gia tăng doanh thu, giảm tải quầy giao dịch.

Xem thêm

Du lịch/Khách sạn

Smart Hotel – Giải pháp khách sạn thông minh, tự động nhận diện, thanh toán không tiền mặt,… hỗ trợ giao dịch không gặp mặt, tiết kiệm thời gian & chi phí, nâng cao tính riêng tư  đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xem thêm

Bảo hiểm

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng học máy bóc tách và phân tích thông tin tự động, kết hợp với đặt lịch làm việc, RPA,…. nâng cao trải nghiệm dịch vụ cũng như hiệu quả kinh doanh bảo hiểm.

Xem thêm