Thủ tục khởi sự kinh doanh giảm 10 ngày nhờ Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Đây là Nghị định đầu tiên được Chính phủ ban hành trong năm 2021, có phạm vi tác động lớn, trực tiếp đến toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp, trong đó quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định: “Nghị định được ban hành tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, thông qua các giải pháp nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, giảm khối lượng thông tin cần kê khai, giảm số lượng cơ quan nhà nước cần tiếp xúc”.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ giấy. Điều này giúp quy trình khởi sự kinh doanh ở Việt Nam giảm từ 8 thủ tục với 16 ngày xuống chỉ còn 3 thủ tục với 6 ngày, tạo nên bước tiến lớn trong khởi sự kinh doanh ở Việt Nam.

Kể từ ngày 04/01/2021, cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh, người thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp đã có thể thực hiện đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống mới.

Thủ tục khởi sự kinh doanh giảm 10 ngày nhờ Cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Hyperlogy triển khai thành công hệ thống chính phủ điện tử

Từ năm 2017, Hyperlogy đã nghiên cứu, xây dựng và phát triển SMART DIGITAL GOVERNMENT – Giải pháp nhận diện công dân điện tử, tự động hóa & liên thông dịch vụ hành chính công. Hệ thống có nhiều tính năng ưu việt giúp các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thiểu các bước xử lý thủ công, liên thông nhiều hệ thống, số hoá tài liệu.

Trong đó, Smart Integration là giải pháp Liên thông hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia giúp kết nối cổng dịch vụ công trực tuyến của địa phương để lấy các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đồng bộ dữ liệu đã kết nối với Hệ thống ĐKKD Quốc gia. Nhờ vậy:

– Hỗ trợ thông tin hồ sơ doanh nghiệp;

– Giảm thao tác trên nhiều hệ thống;

– Tự động hóa quy trình tiếp nhận;

– Hỗ trợ, hướng dẫn tối đa cho doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ Online;

– Tích hợp phân luồng phục vụ sau khi hồ sơ đã hoàn tất;

– Hỗ trợ cập nhật trạng thái hồ sơ tại hệ thống của sở KHĐT các tỉnh, thành phố;

– Tự động hóa quá trình tải hồ sơ lên hệ thống Đăng ký doanh nghiệp.