Xây dựng VISA cho VDC – Hệ thống can thiệp trang thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Việt Nam.

Tháng 10/2008 Hyperlogy đã xây dựng hệ thống can thiệp thiết bị nhằm lắp đặt, sửa đổi cho tất cả các dịch vụ của VDC, nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Việt Nam, các dịch vụ bao gồm VNN126X, ADSL, Mail, MailPlus, VinaClean, roaming,…

Hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ Java, chạy trên hệ điều hành Linux, Cơ sở dữ liệu Oracle, được sử dụng để quản lý tất cả các thuê bao băng rộng cũng như các dịch vụ khác của VDC. Được xây dựng cho nhà cung cấp dịch vụ, do đó hệ thống được chạy song hành ở tất cả các lớp web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu cùng hệ thống Backup dự phòng nhằm đảm bảo tính liên tục và khả năng khôi phục hệ thống trong trường hợp xảy ra các sự cố bất khả kháng như cháy nổ.

VISA được thiết kế trên mô hình kết nối mở bằng các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu SOAP, XML,… được hỗ trợ bởi tất cả các hãng công nghệ có danh tiếng như IBM, Microsoft, Oracle,… do đó nó hỗ trợ các hệ thống khác của đối tác như Viễn thông tỉnh  thành, các Trung tâm và đại lý bán hàng của VDC kết nối tới nó và trao đổi dữ liệu theo thời gian thực mà không phụ thuộc vào các công cụ, cũng như các ngôn ngữ lập trình do các đơn vị sử dụng.

Được sử dụng bởi tất cả các Viễn thông tỉnh thành trên cả nước, các Trung tâm cũng như các đại lý của VDC 24h/ngày và 7 ngày/tuần phục vụ lắp đặt, sửa đổi, can thiệp thiết bị cho tất cả các thuê bao của VDC, đây là hệ thống không thể thiếu cho các nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông.