Xây dựng hệ thống chống thư rác cho Viettel Telecom, bảo vệ hàng triệu người dùng thư điện tử

Tháng 10/2009, Hyperlogy đã cung cấp và tích hợp thành công thiết bị bảo mật cho hệ thống thư điện tử của Viettel. Hệ thống cung cấp dịch vụ thư điện tử cho Viettel Telecom và toàn bộ khách hàng của Viettel.

FortiMail – Thiết bị chống thư rác, virus, spyware, malware được cung cấp bởi Fortinet đã được sử dụng để bảo vệ toàn bộ hệ thống thư điện tử của Viettel cũng như toàn bộ khách hàng của Viettel.

Hệ thống sử dụng hai thiết bị chạy song hành nhằm đảm bảo không có thời gian dừng.