Triển khai thành công hệ thống phòng ngừa thảm họa CSDL Oracle cho mạng di động MobiFone

Tính liên tục của hệ thống sản xuất kinh doanh và hệ thống phòng ngừa thảm họa là một trong những vấn đề quan trọng  trong chiến lược an toàn thông tin của mỗi một tổ chức.

Các nghiên cứu gần đây chứng minh việc thực hiện cách tiếp cận toàn diện hơn một kế hoạch “trước thiên tai” (pre-disaster) sẽ có hiệu quả chi phí về lâu dài. Theo đó mỗi $1 chi cho giảm thiểu nguy hiểm (chẳng hạn một kế hoạch khôi phục thảm họa) sẽ tiết kiệm cho xã hội $4 trong chi phí đáp ứng và khôi phục .

Khi hệ thống CNTT ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động thông suốt của mỗi tổ chức nói riêng, và cho nền kinh tế nói chung, tầm quan trọng của việc đảm bảo hoạt động liên tục của các hệ thống và phục hồi nhanh chóng khi có thảm họa xảy ra đã được nâng lên. Chẳng hạn, trong số các công ty bị mất mát lớn của dữ liệu kinh doanh, thì 43% không bao giờ mở cửa trở lại và 29% bị đóng cửa trong vòng hai năm. Kết quả là, chuẩn bị cho việc duy trì tính liên tục của hệ thống sản xuất kinh doanh hay hệ thống phòng ngừa thảm họa cần phải được thực hiện rất nghiêm túc với mục đích đảm bảo tổn thất tối thiểu trong các tình huống có biến cố.

Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của hệ thống phòng ngừa thảm họa, Trung tâm Tính cước và Thanh khoản thuộc Công ty Thông tin Di động đã ra chủ trương xây dựng hệ thống phòng ngừa thảm họa cho các hệ thống CSDL và ứng dụng quan trọng của mình.

DR picture

Giải pháp do Hyperlogy đưa ra được Trung tâm Tính cước và Thanh Khoản tin tưởng và lựa chọn. Dự án được triển khai thành hai pha riêng biệt với cấp độ triển khai  khác nhau. Với sự nỗ lực không mệt mỏi của các chuyên gia kỹ thuật phía Hyperlogy cũng như sự hợp tác tích cực từ phía Trung tâm Tính cước và Thanh khoản, các quá trình kiểm nghiệp khắt khe về tính đúng đắn và đáp ứng của các ứng dụng và các CSDL lần được thông qua, chứng minh tính phù hợp. Các thành phần của dự án từng bước được triển khai vào thực tế và vận hành thông suốt.

Sau khi triển khai xong dự án, toàn bộ hệ thống CSDL chính và dự phòng trong phạm vi dự án được nâng cấp lên phiên bản mới nhất; các CSDL chính được dự phòng hai cấp (nearby site và remote site) sử dụng các công nghệ phù hợp với đặc thù của ứng dụng cùng băng thông là Oracle DataGuard và Oracle GoldenGate; các ứng dụng cũng được triển khai tại địa điểm (site) dự phòng.

Hệ thống phòng ngừa thảm họa đã đi vào hoạt động ổn định theo đúng chủ trương do Trung tâm Tính cước và Thanh khoản đề ra. Hệ thống dự phòng đã không chỉ phục vụ nhu cầu dự phòng mà còn giúp giảm tải cho hệ thống chính và phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu tại địa điểm dự phòng. Đến nay hệ thống phòng ngừa thảm họa đã được kích hoạt một vài lần và vẫn đảm bảo hoạt động của các ứng dụng thông suốt của tất cả các hệ thống CSDL và ứng dụng có liên quan.