Portal của Ủy ban dân số, Gia đình và Trẻ em được đưa vào sử dụng

Tháng 6 năm 2006, portal của Ủy ban Dân số đã chính thức đi vào hoạt động. Portal cung cấp một lượng thông tin phong phú về các hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban.

Truy cập vào portal có thể tìm thấy các thông tin hữu ích về các đề tài dự án của Chính phủ cũng như của các tổ chức quốc tế; các chiến dịch phát triển con người, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cũng có thể tìm thấy ở đây các văn bản pháp quy của chính phủ và các bộ ngành liên quan, các ấn phẩm và các số liệu thống kê liên quan.

Hệ thống được xây dựng trên sản phẩm HyPortal của Hyperlogy.