Triển khai hệ thống tường lửa và thư điện tử cho Cục bưu điện Trung ương

Tháng 6 năm 2004, Hyperlogy đã xây dựng hệ thống tường lửa, tích hợp chống Virus, Spam, IPS, Web Filtering cùng nâng cấp và chuyển đổi hệ thống thư điện tử cho Cục bưu điện Trung ương.

Giải pháp tường lửa được xây dựng dựa trên sản phẩm của Fortinet.

Trước khi đưa hệ thống thư mới vào sử dụng, Cục bưu điện Trung ương đã có một hệ thống thư chạy trên IMail phục vụ khách hàng, tuy nhiên IMail không đáp ứng được các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm:

  • Không tích hợp LDAP hay các hệ thống SSO, vì vậy khó khăn cho việc xây dựng các hệ thống tích hợp.
  • Không có khả năng hỗ trợ hệ thống lớn như chạy song hành nhiều máy, vì vậy khi số lượng khách hàng quá lớn sẽ không đảm bảo được khả năng phục vụ.

Vì vậy, việc nâng cấp hệ thống là một nhu cầu tất yếu. Hyperlogy đã nâng cấp toàn bộ hệ thống thư điện tử, đưa ra giải pháp để khách hàng trên hệ thống cũ chuyển toàn bộ dữ liệu sang hệ thống mới mà không mất thư.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống thư điện tử, Hyperlogy cũng đã xây dựng hệ thống bảo mật cho đơn vị dựa trên sản phẩm của Fortinet. Đây là dòng sản phẩm tích hợp nhiều tính năng và toàn bộ các tính năng được thực hiện dựa trên chip ASIC, vì vậy nó giảm được chi phí, tăng độ tin cậy và tốc độ xử lý.

Hệ thống đã được bàn giao trong 15 ngày tiến hành thực hiện, trong suốt quá trình thực hiện, toàn bộ hệ thống cũ của Cục bưu điện Trung ương vẫn vận hành bình thường, không bị gián đoạn.