Triển khai thành công hệ thống phòng ngừa thảm họa CSDL cho bảo hiểm PTI

Đối với các doanh nghiệp mà ở đó hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với dữ liệu khách hàng hay các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động liên tục 24/7 thì việc xây dựng một hệ thống dự phòng sẽ giúp cho doanh nghiệp không chỉ đảm bảo an toàn dữ liệu mà còn nâng cao tính liên tục của hệ thống.

Hãy thử hình một doanh nghiệp bảo hiểm hay chứng khoán với hàng ngàn nhân viên, vào đầu giờ sáng của ngày đi làm, hệ thống nghiệp vụ chính bị trục trặc và các nhân viên không thể truy cập để tác nghiệp. Cho đến trưa, hệ thống mới được khôi phục. Chưa tính đến các thiệt hại về hình ảnh, uy tín và các cơ hội kinh doanh, thì chỉ riêng chi phí lương bị lãng phí cho nửa ngày làm việc của nhân viên có thể lên đến hàng tỷ đồng. Trong những tình huống xảy ra thảm họa như sự cố cháy nổ, hỏng hóc phần cứng lưu trữ, ngập lụt, thiên tai thì hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Nhận thức được sự cần thiết của hệ thống dự phòng, PTI đã quyết định xây dựng hệ thống phòng ngừa thảm họa cho CSDL core của bảo hiểm PTI và tin tưởng lựa chọn Hyperlogy làm đối tác triển khai giải pháp.

Sau thời gian phối hợp triển khai tích cực của hai bên, Hyperlogy đã thực hiện thành công dự án xây dựng hệ thống dự phòng dữ liệu cho CSDL core bảo hiểm của PTI đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra:

– Nâng cấp và chuyển đổi CSDL lõi bảo hiểm (core) từ hệ điều hành Window sang hệ điều hành Linux;

– Dữ liệu được đồng bộ liên tục theo thời gian thực với độ trễ thấp cho lượng log phát sinh hàng TB/ngày;

– Có khả năng kích hoạt khi xảy ra sự cốđối với hệ thống chính (<5 phút);

– Có khả năng chuyển đổi vai trò giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng (<20 phút);

– Có khả năng chia tải cho hệ thống chính, sử dụng sao lưu và truy vấn dữ liệu;

– Xây dựng các quy trình hoán đổi và kích hoạt hệ thống;

– Xây dựng công cụ giám sát và cảnh báo trạng thái đồng bộ dữ liệu.

Hệ thống dự phòng cơ sở dữ liệu được xây dựng trên nền Active DataGuard, nó là một thành phần quan trọng của hệ thống dự phòng tổng thể mà các doanh nghiệp bảo hiểm hết sức coi trọng.