Hyperlogy cung cấp giải pháp phục hồi hạ tầng CNTT sau thảm họa

Dự phòng và đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, hạ tầng CNTT – mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức

Trong cuộc sống thảm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào và dưới nhiều hình thức như thiên tai, bão lũ, động đất, sét đánh… (thảm họa thiên nhiên) hoặc chiến tranh, virus, cháy nổ, phá hoại từ nội bộ… (thảm họa do hành động của con người). Những nguy cơ không báo trước này có thể phá hỏng toàn bộ hệ thống thông tin, hạ tầng CNTT, kể cả các thiết bị phần cứng tốt nhất tại một khu vực địa lý nhất định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp.

Do đó việc dự phòng và đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, hạ tầng CNTT luôn là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà cung cấp dịch vụ khi xây dựng các Hệ thống thông tin, Trung tâm dữ liệu cung cấp cho chính bản thân doanh nghiệp cũng như các khách hàng của mình. Dự phòng cho hệ thống hạ tầng CNTT chính là 1 thành phần của hệ thống phòng ngừa và phục hồi thảm họa tổng thể.

Hyperlogy cung cấp giải pháp phục hồi hạ tầng CNTT sau thảm họa

Giải pháp phục hồi hạ tầng CNTT sau thảm họa do Hyperlogy cung cấp là giải pháp cho phép khôi phục và tiếp tục sử dụng các cơ sở hạ tầng công nghệ quan trọng và hệ thống dữ liệu sau khi thảm họa xảy ra. Giải pháp này giúp giải quyết vấn đề gián đoạn hoạt động khi thảm họa diễn ra, đảm bảo tính an toàn của dữ liệu, giảm thiểu tổn thất và đồng thời cho phép doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục.

Giải pháp phục hồi sau thảm họa được chúng tôi xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Vmware, Dell EMC, Fujitsu, IBM, NetApp để xây dựng giải pháp dự phòng thảm họa DR cho hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp cho doanh nghiệp hạ tầng đầy đủ, an toàn bằng cách xây dựng các hệ thống chính và dự phòng, các chính sách, thủ tục và quy trình sẵn sàng cho việc khôi phục hệ thống, đảm bảo dữ liệu an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp, cho phép tăng cao hiệu quả hoạt động và duy trì liên tục hoạt động kinh doanh.

Các thành phần chính trong giải pháp phục hồi hạ tầng CNTT mà Hyperlogy cung cấp:

1. Trung tâm dữ liệu chính DC

a. Kênh truyền dữ liệu giữa hai site: thuê của nhà cung cấp dịch vụ ( Viettel, Fpt, Vnpt..)

b. Thiết bị cân bằng tải: Thiết bị của các hãng F5, Citrix …

c. Bộ chuyển mạch mạng: Thiết bị của các hãng Cisco, Dell …

d. Thiết bị máy chủ: Thiết bị máy chủ của các hãng IBM, Fujitsu, Dell….

e. Thiết bị lưu trữ tập trung: Thiết bị lưu trữ của các hãng IBM, Fujitsu, Dell, NetApp…

f. Thiết bị lưu điện: Thiết bị của các hãng Emerson, APC…

g. Thiết bị lưu trữ dữ liệu sao lưu: Thiết bị tủ thư viện băng từ của IBM, Dell, HP

h. Phần mềm ảo hóa: Phần mềm của hãng VMware

i. Phần mềm quản trị tập trung: Vmware vCenter …

j. Phần mềm đồng bộ, phục hồi thảm họa: Vmware SRM

k. Phần mềm sao lưu dữ liệu: Veritas NetBackup, Veritas Backup Exec …

l. Tài liệu quy trình vận hành, chính sách, kịch bản khôi phục hệ thống sau thảm họa

2. Trung tâm dữ liệu dự phòng DR

a. Kênh truyền dữ liệu giữa hai site: thuê của nhà cung cấp dịch vụ ( Viettel, Fpt, Vnpt..)

b. Thiết bị cân bằng tải: Thiết bị của các hãng F5, Citrix …

c. Bộ chuyển mạch mạng: Thiết bị của các hãng Cisco, Dell …

d. Thiết bị máy chủ: Thiết bị máy chủ của các hãng IBM, Fujitsu, Dell….

e. Thiết bị lưu trữ tập trung: Thiết bị lưu trữ của các hãng IBM, Fujitsu, Dell, NetApp…

f. Thiết bị lưu điện: Thiết bị của các hãng Emerson, APC…

g. Thiết bị lưu trữ dữ liệu sao lưu: Thiết bị tủ thư viện băng từ của IBM, Dell, HP

h. Phần mềm ảo hóa: Phần mềm của hãng VMware

i. Phần mềm quản trị tập trung: Vmware vCenter …

j. Phần mềm sao lưu dữ liệu: Veritas NetBackup, Veritas Backup Exec …

Dưới đây là hình ảnh minh họa sử dụng phần mềm đồng bộ và phục hồi thảm họa Vmware SRM cho giải pháp phục hồi sau thảm họa do Hyperlogy cung cấp.