Hyperlogy đã triển khai thành công hệ thống phòng ngừa thảm họa CSDL Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp

Cơ sở dữ liệu (CSDL) Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là một CSDL quan trọng hàng đầu trong Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu và tính sẵn sàng cho CSDL, Hyperlogy và Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã phối hợp triển khai hệ thống phòng ngừa thảm họa cho CSDL này với giải pháp Extended RAC.

Sau khi xây dựng, CSDL được hoạt động trên nền tảng Oracle RAC với 2 máy chủ chạy song song, mỗi máy chủ được đặt tại 2 trung tâm dữ liệu khác nhau. Ngoài ra, CSDL lưu trữ trên hệ thống SAN tại 2 trung tâm được đồng bộ với nhau theo thời gian thực và cũng được thực hiện sao lưu định kỳ trên cả 2 trung tâm dữ liệu.

Với giải pháp trên, chúng tôi đã giải quyết được những rủi ro phát sinh ảnh hưởng đến hoạt động của CSDL và sự an toàn dữ liệu:

– Do được hoạt động trên nền Oracle RAC, hai máy chủ chạy song song được chia tải, đảm bảo hiệu năng cho hệ thống ứng dụng. Nếu phát sinh hỏng hóc 1 máy chủ vẫn đảm bảo CSDL có thể hoạt động để phục vụ cho ứng dụng.

– Khi một trung tâm dữ liệu xảy ra sự cố (như hỏng hệ thống lưu trữ, cháy nổ,…), dữ liệu vẫn đảm bảo an toàn do cùng được lưu trữ tại 2 trung tâm dữ liệu.

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.”