Hyperlogy triển khai thành công gói thầu thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình”

Dự án gồm các hạng mục chính: quy hoạch và tái cấu trúc toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Bình, thiết lập hệ thống các dịch vụ cơ bản, nâng cấp và chuyển đổi hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Quảng Bình.

Hyperlogy đã thực hiện quy hoạch, thiết kế toàn bộ Trung tâm dữ liệu tỉnh Quảng Bình, tư vấn về quy hoạch, lộ trình và xây dựng đội ngũ, thực hiện tái cấu trúc Trung tâm dữ liệu theo quy hoạch và thiết kế mới để từng bước xây dựng Trung tâm dữ liệu theo chuẩn, phát triển theo lộ trình dài hạn có định hướng và hiệu quả.

Nhóm dự án cũng thiết lập các dịch vụ cơ bản như hệ thống phân giải tên miền (DNS), hệ thống CSDL người dùng (AD) làm nền tảng triển khai các hệ thống dịch vụ và ứng dụng của tỉnh hiện tại và tương lai.

Hệ thống thư điện tử của tỉnh được nâng cấp từ hệ thống mã nguồn mở dùng qmail đã cũ sang nền tảng mới hơn, nhiều chức năng và thuận tiện cho sử dụng, vận hành, khai thác và quản trị. Quá trình chuyển đổi thuận tiện, không bị mất bất kỳ dữ liệu nào của hơn 3000 tài khoản.

Tổng kết dự án, Lãnh đạo Sở Thông tin truyền thông đã dành những lời khen tặng cho nhóm dự án và đánh giá cao về dịch vụ của công ty: “Hyperlogy là đối tác tốt nhất năm nay của Sở, ngoài các công việc của dự án, công ty đã giúp Sở và Trung tâm dữ liệu rất nhiều, cán bộ của Trung tâm cũng rất hài lòng với sự hợp tác, chia sẻ của đội ngũ Tích hợp hệ thống của Công ty”.