Triển khai thành công dự án xây dựng CSDL báo cáo cho bảo hiểm PTI

PTI là một trong những công ty bảo hiểm có tốc độ phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Công ty đã có những cuộc bứt phá ngoạn mục để vươn lên và đứng vững trong Top 3 của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Để đạt được thành quả đó, năng lực của hệ thống công nghệ thông tin cũng như khả năng hiện thực hóa nhanh chóng các yêu cầu, hoạt động nghiệp vụ vào ứng dụng đóng vai trò then chốt. Và PTI đã làm tốt điều đó, minh chứng là PTI đã được đánh giá là một trong các công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ có hệ thống công nghệ thông tin tốt nhất.

Hệ thống CNTT PTI hoạt động hiệu quả với giải pháp của Hyperlogy - tách CSDL báo cáo khỏi hệ thống nghiệp vụ lõi

Ảnh trích từ nguồn webiste PTI

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ như vậy, dữ liệu cập nhật hàng ngày của hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ phát sinh rất lớn. Dung lượng đường truyền và thiết bị lưu trữ vì vậy tăng tải đáng kể, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung của toàn hệ thống, gây khó khăn trong công tác quản trị. Trong tình huống đó, nếu đơn thuần tăng dung lượng lưu trữ và hạ tầng mạng thì sẽ rất tốn kém vào chi phí phần cứng mà vẫn không giảm tải cho quản trị viên.

Hyperlogy đã đề xuất giải pháp xây dựng tách cơ sở dữ liệu báo cáo khỏi hệ thống nghiệp vụ lõi. Nhờ vậy, tất cả các giao dịch nghiệp vụ lõi được phục vụ độc lập, thực thi nhanh hơn, ổn định hơn và không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động báo cáo thống kê. Ngược lại các hoạt động thống kê được vận hành riêng trên cơ sở dữ liệu báo cáo, tốc độ sinh báo cáo cũng nhanh hơn đáng kể.

Đồng bộ dữ liệu real-time giữa CSDL lõi và CSDL báo cáo.

Dữ liệu thay đổi được đồng bộ từ cơ sở dữ liệu lõi sang cơ sở dữ liệu báo cáo theo thời gian thực, đảm bảo tính cập nhật dữ liệu cho hệ thống báo cáo. Hyperlogy đã ứng dụng công nghệ đồng bộ mới nhất, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ tức thời mà gần như không gây tải, không ảnh hưởng tới hiệu năng thực thi của các cơ sở dữ liệu. Theo đó, dữ liệu thể hiện trên các báo cáo luôn là các thông tin mới nhất, giống như đang được kiết xuất trực tiếp trên hệ thống lõi.

Dự án đã giúp cho các hệ thống CNTT liên quan hoạt động hiệu quả, thiết thực. Dung lượng đường truyền và lưu trữ giảm phần lớn, quản trị hệ thống theo dõi và vận hành hệ thống dễ dàng hơn rất nhiều.