Tối ưu hiệu năng hoạt động của cơ sở dữ liệu Oracle

Bạn có cảm thấy mệt mỏi trong việc chạy theo guồng quay nâng cấp ứng dụng và nâng cấp phần cứng?
Tại sao bạn cứ phải sử dụng phần cứng “khổng lồ” để phục vụ hoạt động cho ứng dụng “tý hon khoác chiếc áo khổng lồ”? Sẽ hiệu quả hơn rất rất nhiều nếu vứt bỏ “chiếc áo khổng lồ” của ứng dụng “tý hon” sử dụng phần cứng tương ứng với nhu cầu thực.
Tại sao giao dịch nghiệp vụ, thủ tục tổng hợp báo cáo hay tác vụ backup hàng ngày của bạn chạy chậm hơn bạn mong đợi rất nhiều?
Tại sao cơ sở dữ liệu của bạn chỉ với một số lượng hạn chế người sử dụng nhưng người dùng phải đợi rất lâu trước khi có kết quả phản hồi? Và còn rất nhiều câu hỏi tương tự như vậy.

Dịch vụ tối ưu hiệu năng hoạt động cơ sở dữ liệu giúp cho cơ sở dữ liệu hoạt động với hiệu năng tốt nhất, sử dụng một cách hiệu quả tài nguyên phần cứng hiện có. Dịch vụ của chúng tôi giúp cho cơ sở dữ liệu:
1. Hoạt động với cấu hình phù hợp với tài nguyên và đặc thù ứng dụng hiện có.
2. Phát hiện các nguyên nhân, vấn đề gây ảnh hưởng đến hiệu năng cơ sở dữ liệu để có biện pháp giảm thiểu hay khắc phục phù hợp.
3. Thực hiện các thay đổi về mặt tổ chức, hoạt động hay lưu trữ các thành phần cơ sở dữ liệu giúp cho cơ sở dữ liệu hoạt động tốt hơn.

Tuyển dụng

Tin tức