Chuyển đổi và nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu

Chuyển đổi và nâng cấp phiên bản theo cách thiếu chuyên nghiệp có thể làm cơ sở dữ liệu bị gián đoạn lâu trong quá trình thực hiện, bị chậm, hoạt động không chính xác và mất ổn định sau khi chuyển đổi hay nâng cấp. Lỗi xảy ra trong quá trình nâng cấp phiên bản có thể làm quá trình nâng câp không thành công và cơ sở dữ liệu rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Đối với các cơ sở dữ liệu quan trọng, vận hành liên tục 24/7, việc nâng cấp có thể thực hiện theo phương án gần như không làm gián đoạn dịch vụ trong quá trình nâng cấp (zero downtime).
Dịch vụ chuyển đổi và nâng cấp phiên bản cơ sở dữ liệu được chúng tôi lựa chọn giải pháp kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí về thời gian gián đoạn cho phép của cơ sở dữ liệu, tính toàn vẹn dữ liệu và khả năng vận hành của cơ sở dữ liệu sau nâng cấp. Quy trình thực hiện nâng cấp là quy trình tỉ mỉ, chặt chẽ theo đúng các khuyến cáo của hãng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyển đổi và nâng cấp sau:
1. Chuyển đổi từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu này sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác.
2. Nâng cấp cơ sở dữ liệu sang phần cứng máy chủ mới hoặc sang hệ điều hành mới.
3. Nâng cấp giữa các phiên bản của cơ sở dữ liệu.

Tuyển dụng

Tin tức