Dịch vụ cảnh báo chủ động tình trạng hoạt động của cơ sở dữ liệu

Nhân viên của bạn được yêu cầu kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu, việc này vẫn được thực hiện một cách nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng cơ sở dữ liệu vẫn bị dừng hoạt động, ổ cứng bị đầy, tình trạng đồng bộ dữ liệu bị lỗi mà không hay biết cho đến khi có người phàn nàn về việc không thể truy cập được cơ sở dữ liệu hoặc dữ liệu đồng bộ bị lệch, …

Công cụ cảnh báo chủ động MAS của chúng tôi cho phép kiểm tra và cảnh báo các tình trạng hoạt động liên quan đến cơ sở dữ liệu, đồng bộ dữ liệu, …
MAS sẽ giúp bạn chủ động phòng ngừa hoặc phát hiện sớm các vấn đề trước khi nó có nguy cơ xảy ra hoặc trở nên trầm trọng. Với MAS, quản trị cơ sở dữ liệu đơn giản và hiệu quả hơn.

Tuyển dụng

Tin tức