Hyperlogy tổ chức khóa đào tạo Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Học máy (Machine Learning – ML) cũng như Học sâu (Deep Learning) là những khái niệm chúng ta được nghe đến rất nhiều trong thời gian qua – thời đại được coi là “thời đại công nghệ lên ngôi, vạn vật kết nối Internet (IoT)”. Sự nổi lên của Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning đã và đang mang lại nhiều lợi ích cho toàn thế giới, với những ứng dụng thực tiễn của chúng trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Artificial Intelligence, Machine Learning cũng như Deep Learning đã, đang và sẽ là trụ cột tương lai của công nghệ thế giới, cùng với đó mở ra rất nhiều cơ hội mới. Để nắm bắt các cơ hội này, việc cập nhật kiến thức về AI/ML/DL là không thể bỏ qua. Nhận thức được điều này, ban lãnh đạo công ty Hyperlogy đã tổ chức khóa học Machine Learning/Artificial Intelligence/Deep Learning cho 30 nhân viên là đội ngũ kinh doanh, marketing, chuyên gia tư vấn cùng đội ngũ phát triển với chương trình phù hợp cho từng đối tượng. Mục tiêu của chương trình là phổ biến kiến thức, nâng cao năng lực đội ngũ và chủ động công nghệ AI/ML/DL trong phát triển các sản phẩm ứng dụng phục vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, qua đó nâng cao hàm lượng trí tuệ, gia tăng giá trị sản phẩm, điều này phù hợp với định hướng của công ty là “Dùng công nghệ nâng cao giá trị/chất lượng sản phẩm”.

Khóa học được tổ chức tại văn phòng công ty bởi đội ngũ giảng viên có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, với 12 buổi từ 9/1/2018 đến 2/3/2018, các bài học lý thuyết xen lẫn thực hành đem lại cho các thành viên tham gia nhiều hứng khởi, không chỉ được góp nhặt và mở rộng kiến thức về AI/ML/DL, mà còn được cùng chia sẻ và học hỏi lẫn nhau qua các đoạn mã chương trình ứng dụng thực tiễn.

Các ứng dụng áp dụng trí tuệ nhân tạo có thể kể đến như Nhận diện khuôn mặt, Nhận diện chữ viết, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Đánh giá tín dụng (Credit Scoring), Phân tích mức độ rủi ro trục lợi ngành bảo hiểm/Phân tích rủi ro (Risk Analytics), Phát hiện gian lận (Fraud Detection), Bán chéo (Cross-Sell), Ô tô tự lái, Hỗ trợ lái xe an toàn, Phân tích/Chống tấn công mạng, Nhận dạng giọng nói, Chat Bot,…. Tại Hyperlogy, một số chương trình liên quan tới ngân hàng, tài chính, bảo hiểm ứng dụng công nghệ AI/ML/DL đã được chú ý nghiên cứu/phát triển; chương trình đào tạo lần này nhằm mở rộng, phổ biến kiến thức đến số đông nhân viên công nghệ của công ty. Theo nhận định của một số công ty, tổ chức nghiên cứu công nghệ trên thế giới, AI/ML/DL sẽ ngày càng có nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống của con người trong tương lai.