Tuyển nhân viên kinh doanh dự án CNTT (Account Manager) tại Hà Nội/TP Hồ Chí Minh năm 2019