Báo chí

  • Khai trương dịch vụ xem truyền hình trên Internet

    Từ ngày 28/11, người sử dụng Internet có thể vào địa chỉ www.vtc.com.vn để xem trực tuyến miễn phí các chương trình tivi, do Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình VN (VTC) cung cấp. Đây là dịch vụ truyền thông dùng công nghệ nén tín hiệu video và audio MPEG

    Read More
  • Phát trực tuyến chương trình truyền hình Việt Nam trên Internet

    VTC đã triển khai thử nghiệm phát trực tuyến các chương trình truyền hình Việt Nam lên mạng Internet. Ngày 28/11/2003, Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Truyền hình Việt Nam – Bộ Bưu chính Viễn thông (VTC) đã triển khai thử nghiệm phát trực tuyến các chương trình truyền hình Việt

    Read More