Nghỉ phép năm: Không nghỉ sẽ được trả tiền?

Câu trả lời cho câu hỏi trên tại Hyperlogy là “Đúng” nhé.

Theo quy định tại điều 114 – Bộ luật Lao động:
“1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.
2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.”


Ở Hyperlogy, quan điểm của BLĐ là luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Lao động hiện hành, vì thế chuyện nhân viên công ty được hoàn tiền những ngày phép chưa nghỉ là điều hoàn toàn bình thường. Dù là nửa ngày phép chưa nghỉ, nhân viên cũng được thanh toán tiền theo quy định.
Trong năm, anh chị em tự ghi lịch nghỉ phép của mình trên Hệ thống Phần mềm Quản trị nguồn nhân lực iHCM. Quản lý trực tiếp sẽ duyệt lịch nghỉ và cán bộ phụ trách Nhân sự sẽ ghi nhận thông tin. Cuối năm, phòng Nhân sự dựa vào thống kê trong mục này để tính số ngày phép năm nghỉ chưa hết của nhân viên, từ đó thanh toán bằng tiền theo quy định. Anh chị em nhân viên cũng có thể tự thống kê và đối chiếu lại thông tin thông qua tài khoản iHCM của mình.

Nhân viên tự tạo lịch nghỉ phép cho mình

Nhân viên và Bộ phận Nhân sự có thể thống kê lại lịch nghỉ phép dễ dàng