CHƯƠNG TRÌNH KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NĂM 2023

Sáng ngày 17/03 Hyperlogy-ers đã bắt đầu tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2023 bao gồm 2 đợt khám:
– Đợt 1 (17/03/2023): Lấy mẫu ( mẫu máu và nước tiểu)
– Đợt 2 (18/03/2023): Khám chuyên khoa/ chụp hình

Hyperlogy luôn quan tâm tới sức khỏe của các CBNV công ty
Hyperlogy luôn quan tâm tới sức khỏe của các CBNV công ty

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ là chương trình thường niên, là quyền lợi của người lao động và cũng thể hiện trách nhiệm của HYPERLOGY trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên của mình.

Có sức khỏe là có tất cả
Có sức khỏe là có tất cả
Hyper-ers làm khảo sát sức khỏe
Hyper-ers làm khảo sát sức khỏe
Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm máu
Bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm máu