Hyperlogy xây dựng hệ thống đăng ký Hợp tác xã góp phần liên thông các hệ thống, giảm thủ tục hành chính

Ngày 25/05/2019, Hyperlogy đã go-live thành công Hệ thống Đăng ký HTX. 

Xây dựng Hệ thống Đăng ký Hợp tác xã (HTX) là cần thiết!

Qua nghiên cứu thực tế và những kinh nghiệm trong việc cải cách thủ tục đăng ký doanh nghiệp, việc xây dựng hệ thống kết nối trao đổi thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với HTX là cần thiết, bởi sẽ giúp giải quyết cơ bản một số vướng mắc hiện nay đối với HTX. Cụ thể như:

 • Giảm bớt thủ tục hành chính cũng như chi phí khi đăng ký HTX
 • Minh bạch hóa thông tin về khu vực HTX
 • Tạo tiền đề cho kinh tế tập thể phát triển
 • Tạo nền tảng công nghệ thông tin cho việc trao đổi thông tin về thành lập và hoạt động của HTX
 • Tạo sự bình đẳng về thủ tục giữa HTX và doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ Tài chính đã nghiên cứu việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về HTX, nhằm tiết kiệm, hiệu quả và thống nhất quản lý, bảo đảm cho việc liên thông giữa thủ tục đăng ký HTX và đăng ký thuế được tích hợp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý thuế đối với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, Tổng cục Thuế cũng đã phê duyệt đề án: “Xây dựng Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin quản lý HTX giữa hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX và hệ thống thông tin đăng ký thuế”. 

Để triển khai đề án này, với kinh nghiệm xây dựng, triển khai, nâng cấp Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục quản lý Đăng ký Kinh doanh đã tiếp tục tin tưởng lựa chọn Hyperlogy đồng hành xây dựng và triển khai Hệ thống đăng ký HTX.

Sau khi nhận yêu cầu từ phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cục quản lý Đăng ký Kinh doanh, đội ngũ chuyên gia của Hyperlogy đã gấp rút triển khai. Ngày 25/05/2019 vừa qua, Hệ thống đăng ký HTX đã chính thức go-live, đến nay đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía đơn vị quản lý và người dân.

Tổng quan Hệ thống đăng ký HTX

Dưới đây là tổng quan Hệ thống đăng ký HTX:

Trong đó, các trường hợp có thể đăng ký trên Hệ thống HTX:

 • Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Thành lập mới các đơn vị trực thuộc của hợp tác xã;
 • Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX, đơn vị trực thuộc;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký HTX, đơn vị trực thuộc;
 • Tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, đơn vị trực thuộc;
 • Giải thể hợp tác xã, chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc.

Quý vị có thể tham khảo tài liệu Giới thiệu Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã tại đây

(Nguồn tham khảo: Thời báo tài chính Việt Nam)