Hyperlogy cùng lan tỏa Văn hóa chia sẻ trong nội bộ

Năm 2018 là năm rất có ý nghĩa với đại gia đình Hyperlogy, khi BLĐ quyết định đẩy mạnh hình thành “Văn hóa chia sẻ” trong nội bộ tổ chức, không chỉ trong nội bộ các đội nhóm, mà còn giữa các đội nhóm với nhau. Vì thế, chương trình Hyperlogy Talks được cho ra lò và duy trì hàng tháng.

Tại đây, toàn thể công ty sẽ cùng ngồi lại nghe phần trình bày của đồng nghiệp mình, thường là đại diện cho 1 bộ phận, về các chủ đề liên quan đến bộ phận đó (lịch sử hình thành và phát triển của bộ phận, lĩnh vực hoạt động bộ phận, các thành viên,…) hoặc đơn giản là về chính bản thân họ (sở thích, kinh nghiệm, chia sẻ về tổ chức,…).

Chương trình với mục tiêu kết nối, gắn kết dựa trên việc mọi người hiểu nhau hơn, nêu cao tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.