Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên

Là một chế độ phúc lợi áp dụng từ tháng 7/2016, đến nay, chế độ Bảo hiểm sức khỏe đã trở nên khá quen thuộc với anh chị em CBNV. Sau 1 năm sử dụng, bảo hiểm sức khỏe đã đem lại cho CBNV nhiều lợi ích trong việc khám và điều trị thương tật, chấn thương…, hưởng dịch vụ y tế tốt nhất tại các bênh viện nhà nước và tư nhân.


Việc đưa ra và duy trì chế độ phúc lợi Bảo hiểm sức khỏe dành cho CBNV thể hiện sự quan tâm và mong muốn chăm sóc sức khỏe toàn diện hơn cho nhân viên, san sẻ những rủi ro về sức khỏe, góp phần đem lại cho nhân viên sự an tâm trong công việc và cuộc sống.