Bảo hiểm sức khỏe

  • Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên

    Là một chế độ phúc lợi áp dụng từ tháng 7/2016, đến nay, chế độ Bảo hiểm sức khỏe đã trở nên khá quen thuộc với anh chị em CBNV. Sau 1 năm sử dụng, bảo hiểm sức khỏe đã đem lại cho CBNV nhiều lợi ích trong việc khám và điều trị thương tật,

    Read More
  • Chế độ mới: Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên

    Chăm lo đời sống, sức khỏe của CBNV là một phần không thể thiếu trong chính sách, chế độ nhân sự của doanh nghiệp, đặc biệt tại Hyperlogy. Được sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty, chế độ đãi ngộ mới đã chính thức được áp dụng cho anh chị em nhân viên

    Read More