Triển khai ISO 27001 – Dịch vụ hỗ trợ toàn diện xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin – Công nghệ/quy trình/con người

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn an ninh thông tin bao gồm các quy định, hướng dẫn nhận diện rủi ro và xây dựng biện pháp kiểm soát. Hyperlogy đem đến dịch vụ triển khai, hỗ trợ toàn diện bao gồm xây dựng quy trình, đào tạo nhân lực, tư vấn và xây dựng giải pháp công nghệ… để xây dựng hệ thống an toàn thông tin theo phạm vi và bối cảnh của tổ chức, đáp ứng các yêu cầu, tiêu chí của ISO 27001.

Đảm bảo an toàn an thông tin theo tiêu chuẩn

Tài sản thông tin của tổ chức được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ dừng lại ở thiết bị, công nghệ mà còn loại bỏ những kẽ hở bảo mật đến từ quy trình, môi trường và ý thức con người.

Kiểm soát rủi ro

Tổ chức có được cái nhìn từ toàn cảnh đến chi tiết về các rủi ro có thể xảy ra, nhận diện và đánh giá đúng đắn giá trị của rủi ro, nhận thức được các rủi ro quan trọng và có kế hoạch phù hợp để kiểm soát, xử lý.

Hiệu quả đầu tư

– Kiểm soát, đảm bảo an toàn thông tin bằng nhiều cách khác nhau thay vì luôn phải đầu tư công nghệ, hạ tầng tốn kém nhưng không hiệu quả.

– Hệ thống an toàn thông tin không xây dựng máy móc theo chuẩn mà tối ưu phù hợp với nhu cầu, phạm vi, bối cảnh riêng của tổ chức

– Tập trung nguồn lực vào đúng chỗ cho các rủi ro quan trọng, tránh đầu tư, xử lý theo cảm tính.

Là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ/giải pháp công nghệ thông tin cao cấp, từ hạ tầng công nghệ thông tin, giải pháp bảo mật/an toàn thông tin, cho đến phần mềm, cơ sở dữ liệu, thành lập từ năm 2003, có kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống an toàn thông tin tuân thủ tiêu chuẩn ISO 27001 từ năm 2013, hoàn thành đánh giá an toàn thông tin năm 2014 và nhận được chứng chỉ ISO 27001 năm 2015 từ TÜV NORD (Cộng hòa Liên bang Đức), Hyperlogy có hiểu biết chuyên sâu và cái nhìn toàn diện, tổng thể về tất cả các mặt của hệ thống thông tin, nắm rõ quy trình cũng như các yếu tố con người, công nghệ để đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho tổ chức.

Hyperlogy đã triển khai và đóng vai trò hỗ trợ, tư vấn bảo mật rất nhiều khách hàng thuộc khối chính phủ, hầu hết trong đó là các đơn vị lớn, quan trọng và luôn đặt ra những yêu cầu về an toàn thông tin ở mức cao nhất như: Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ quốc phòng, các Sở Thông tin và Truyền thông tại các tỉnh thành trong nước…

Khách hàng an toàn thông tin tiêu biểu

Sở Thông tin và truyền thông Bắc Kạn

– Xây dựng bộ quy trình an toàn an ninh thông tin, đưa ra giải pháp, kế hoạch và hỗ trợ xử lý để kiểm soát toàn bộ các rủi ro quan trọng

– Xây dựng trung tâm dữ liệu hiện đại, từ cơ sở hạ tầng đến hệ thống bảo mật, dịch vụ

Công ty bảo hiểm bưu điện PTI

– Xây dựng trung tâm dữ liệu

– Triển khai, tối ưu hệ thống cơ sở dữ liệu hàng năm

– Tư vấn, triển khai giải pháp bảo mật

– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, bảo đảm an ninh an toàn thông tin hàng năm

Bộ kế hoạch đầu tư

– Triển khai, tối ưu hệ thống cơ sở dữ liệu hàng năm

– Tư vấn, triển khai giải pháp bảo mật

– Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, bảo đảm an ninh an toàn thông tin hàng năm

ISO/IEC 27001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS). Tiêu chuẩn này đã được xây dựng nhằm cung cấp các yêu cầu cho việc thiết lập, triển khai, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Việc áp dụng ISMS là quyết định mang tính chiến lược của một tổ chức. Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin bằng cách áp dụng một quá trình quản lý rủi ro và mang lại sự tin cậy cho các bên quan tâm rằng các rủi ro đã được quản lý đầy đủ..