Bạn đã cân bằng được giữa công việc và cuộc sống?

Theo một khảo sát được thực hiện trên 13.000 ứng viên của Jobstreet.com Việt Nam trong năm 2016, cân bằng giữa công việc và cuộc sống (work-life balance) là một trong những yếu tố quan trọng để người lao động hài lòng hơn với công việc hiện tại. Cũng theo khảo sát này, gần 80% người lao động cho biết rằng họ sẵn sàng “nhảy việc” để có được cuộc sống cân bằng hơn giữa thời gian dành cho công việc và gia đình.

Cũng trong năm 2016, JobStreet.com Việt Nam đã thực hiện một khảo sát khác trên gần 5.500 người lao động về thời gian làm việc hàng ngày, sự can thiệp của công việc vào đời sống cá nhân, khối lượng công việc cũng như những chính sách mà người lao động đang nhận được để đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Theo đó, có trên 57% người lao động cho rằng họ đang không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Con số này có sự chênh lệch theo cấp bậc của người lao động, số năm kinh nghiệm càng tăng, tỷ lệ người lao động không cần bằng được giữa công việc và cuộc sống càng giảm. Trong khi có trên 63% người lao động dưới 1 năm kinh nghiệm không cân bằng được giữa công việc và cuộc sống, con số này chỉ khoảng 51% ở cấp độ quản lý.

Việc không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống cũng phản ánh qua thời gian người lao động dành cho gia đình và bạn bè. Theo khảo sát, thời gian người lao động dành riêng cho bản thân và các hoạt động với gia đình, bạn bè ở mức khá thấp. Có đến 33% người lao động cho biết họ chỉ có thời gian dành cho gia đình, bạn bè và bản thân vào thời điểm cuối tuần, 29% dành dưới 3 giờ mỗi ngày cho các hoạt động, sở thích cá nhân và có đến 11% bị công việc chiếm hoàn toàn thời gian trong ngày. Ngoài ra, có đến 43% người lao động cho viết họ vẫn phải làm việc trong các kỳ nghỉ lễ, nghỉ phép. Điều này dẫn đến việc có trên 60% người lao động cảm thấy áp lực nặng nề khi phải làm việc ngoài giờ.

Vấn đề không thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống của người lao động đã dẫn đến nhiều vấn đề khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt: tỷ lệ nhảy việc tăng cao, khó thu hút ứng viên tài năng… Theo kết quả thu được từ khảo sát, chỉ 12% người lao động cho biết văn hóa của công ty khuyến khích họ cân bằng giữa công việc và cuộc sống, 24% cho rằng công ty có chính sách nhưng chưa thực hiện tốt và có đến 59% nhận định công ty chỉ chú trọng đến kết quả công việc và không có chính sách hỗ trợ nhân viên. Đây quả là bài toán khó nhưng cấp thiết tìm lời giải đối với mỗi doanh nghiệp Việt Nam.

Luôn đề cao quyền lợi của người lao động trong xây dựng các chính sách nhân sự, Ban lãnh đạo công ty Hyperlogy chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng thân thiện và chủ động. Nhân viên chủ động lên kế hoạch công việc cá nhân thông qua phần mềm Hệ thống quản trị nguồn nhân lực iHCM, chủ động triển khai và quản lý công việc của mình, chia sẻ công việc cho đồng nghiệp cũng như nhờ sự hỗ trợ từ phía quản lý. Quản lý cũng từ đó xem xét khối lượng công việc hiện tại của nhân viên để có những điều chỉnh phù hợp. Vì thế, công việc được kiểm soát để không rơi vào tình trạng chồng chéo và quá tải. Thêm vào đó, việc quản lý và tính lương làm thêm giờ (OT) cũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; các hoạt động tập thể thường xuyên được tổ chức để tăng sự gắn kết và giúp nhân viên xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.