Hyperlogy nâng cấp hệ thống thư điện tử cho Tổng Công ty Thép Việt Nam

Vừa qua, Hyperlogy đã triển khai thành công dự án Nâng cấp hệ thống thư điện tử lên phiên bản Microsoft Exchange 2016 phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Hiện tại, hệ thống thư điện tử mới xây dựng đang phục vụ hàng trăm cán bộ nhân viên trong tổng công ty thép trong việc trao đổi thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty.

Hệ thống thư điện tử mới có kiến trúc chạy dự phòng song hành ở mức ảo hóa đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống thư, đồng thời giúp cho cán bộ quản trị rút ngắn được thời gian quản trị thư điện tử, ngoài ra hệ thống bảo mật thư điện giúp ngăn chặn tới hơn 90% thư rác vào hệ thống thư của tổng công ty và giúp cho đưa ra báo cáo chi tiết về thư rác nhanh chóng và hiệu quả.

Người dùng thư điện tử thì rất hài lòng về giao diện mới thân thiện hơn của hệ thống thư điện tử Exchange 2016. “Giảm tới 30% công việc quản trị và hỗ trợ người dùng về thư điện tử là những gì tôi hài lòng về hệ thống này”, chia sẻ của một cán bộ quản trị hệ thống tại Tổng công ty Thép Việt Nam.