Việc làm Software Developer

  • Tuyển Trưởng nhóm Phần mềm (Software Team Leader) tại Hà Nội năm 2020

    Là công ty sáng tạo công nghệ, thành lập từ 2003, cùng với nhu cầu phát triển các sản phẩm phần mềm dự án, chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Trưởng nhóm dự án phần mềm, sát cánh cùng team phát triển làm các sản phẩm phục vụ các khách hàng lớn: Ngân hàng, Bảo hiểm, Dịch vụ công, Doanh nghiệp lớn, Tổ chức quốc tế,… Bạn đang tìm kiếm cơ hội phát triển và thành công trong lĩnh vực PM, hãy gia nhập Hyperlogy!

    Read More