Tìm việc làm kỹ sư phát triển phần mềm

 • Tuyển Lập trình viên .Net (.Net & ReactJS) tại Hà Nội năm 2024

  Nếu bạn đam mê sáng tạo sản phẩm phần mềm phục vụ cho quốc gia, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông,…. và mong có cơ hội học hỏi kiến thức chuyên sâu từ đội ngũ giàu kinh nghiệm về Dot Net, ASP.NET MVC, Entity Framework, jQuery, Bootstrap, SQL Server, Oracle database, Business Intelligence,…., được làm việc trong môi trường thân thiện và nhiều thách thức, thì đây chính là ngôi nhà dành cho bạn.

  Read More
 • Tuyển Lập trình viên Java Backend (Spring Boot/Microservices) tại Hà Nội năm 2024

  Bạn đam mê phát triển sản phẩm phần mềm on cloud, hỗ trợ đầu cuối IoT, mobile và desktop, phục vụ nhiều tổ chức và mong muốn có môi trường học hỏi kiến thức chuyên sâu từ đội ngũ công nghệ giàu kinh nghiệm về Java, Spring, Multi Tenant, DevOps, Big Data,…. thì Hyperlogy chính là ngôi nhà mà bạn đang tìm kiếm.

  Read More
 • Tuyển Lập trình viên Java Full Stack (Spring Boot/ReactJS) tại Hà Nội năm 2024

  Bạn đam mê phát triển sản phẩm phần mềm on cloud, ứng dụng thanh toán không tiền mặt cho các thiết bị thông minh tự động không người; đồng thời mong muốn làm việc trong môi trường sáng tạo cùng đội ngũ giàu kinh nghiệm, kiến thức về Java Boot Spring, Multi Tenant, DevOps, Big Data, IoT, AI,…. thì đây là cơ hội của bạn.

  Read More