Chế độ khen thưởng

  • Hyperlogy – Cải tiến để phát triển

    Sáng tạo là đòi hỏi cần có ở mỗi con người Hyperlogy. Chính vì thế, ban lãnh đạo công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong công việc của tập thể anh chị em nhân viên, tiêu biểu là hoạt động “Trao thưởng cải tiến, sáng kiến”

    Read More